Jag heter Aisha Lundin och började redan som 11 åring att intressera mig för andlig – och personlig utveckling. Genom livet har jag passerat olika livsåskådningar och religioner vilket gett mig viktiga verktyg i att utveckla mitt inre. Jag har naturvetenskapliga studier som grund vilket försett mig med en kunskap och förståelse om kropp och natur. Det tillsammans med med min andlighet har fyllt mig med ödmjukhet och visdom om livets och jordens samhörighet i kärlek. Livet själv har också gett mig många erfarenheter och utmaningar som lett till än mer visdom. Bland annat som, i praktiken ensamstående, mamma till 4 killar.

Allt detta sammantaget har lärt mig att släppa taget om rädslor och att hålla mig i kärleksflödet. 

Läs mer här

Lämna en kommentar