Aisha lundin

Om mig 

 

Jag började redan som 11 åring att intressera mig för andlig - och personlig utveckling. Jag har läst om och praktiserat olika andliga inriktningar och livsåskådningar vilket gett mig viktiga verktyg i att möta mig själv och utveckla mitt inre. Mina naturvetenskapliga studier har gett mig en kunskap om kropp och natur som tillsamman med den andliga delen gett en djup förståelse om livets och jordens enhet och samhörighet i kärlek. Genom livet har jag utmanats genom olika händelser och skeenden som gett mig än mer visdom och erfarenhet. På det sättet har jag lärt mig att identifiera och släppa taget om rädslor för att leva i kärleksflödet i stället.

Jag brukar säga att den bästa utbildningen i personlig utveckling och ledarskap har jag fått som mamma till mina 4 söner som idag är vuxna. Utöver det har jag utbildat mig för, och arbetat med, människors utveckling i många år som lärare, skolledare och inom alternativmedicinen. Jag har även föreläst och haft workshops.

Min mission är att få människor att se sin fulla förmåga och potential och visa på verktyg för att leva i balans, glädje och kärlek.

Jag ser fram emot att få hjälp dig på din väg. 

Välkommen!